Lund Snuplass

Byggherre

Trondheim Kommune

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

Juni 2018 - Juni 2019

Kontraktsum

28 MNOK

Kontraktsform

NS 8405

Miljøkrav

TEK 10

Lund snuplass er start- og endestasjon for to av de tre Metrobusslinjene (M1 og M2). Nye busstopp. Tilhørende omlegging av infrastruktur og støttemur / kulvert.