Mellomveien 18

Byggherre

Barga AS

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

Mai 2019 - September 2020

Kontraktsum

88 MNOK

Kontraktsform

Totalentreprise

Miljøkrav

TEK 10

Areal

4 982 M2

Mellomveien 18 er et gammelt industribygg i Trondheim, bygd i tre byggetrinn fra 1913 til 1917 for Nidar Sjokoladefabrikk. Bygget har hatt forskjellige eiere, og har rommet diverse næringsvirksomhet frem til 1980-tallet, da bygget ble bygget om til et kontor- og undervisningsbygg.

Bygget er markert som antikvarisk verdi klasse B, hvilket vil si høy antikvarisk verdi. Klassifiseringen spesifiserer at bygget søkes bevart, og dette gjelder både takform, fasader, vinduer og dører, samt materialbruk og farger, som skal søkes opprettholdt eller tilbakeført for å bevare bygningens og anleggets karakter.

Kontakt oss
Vidar Johansen
Daglig leder, Trym Bygg AS
+47 95 08 40 24