Nærbyen 24/7

Bygging av Trondheims første co-living-konsept for Frost Eiendom AS.

Byggherre

Nærbyen 24/7 AS (Frost Eiendom AS)

Entreprenør

Trym Bygg og Anlegg AS

Byggeperiode

Oktober 2019 - Mai 2021

Kontraktsum

Ca. 100 MNOK

Kontraktsform

Areal

7773 M2

Prosjektet omfattet oppføring av 157 nye utleieboliger på Sorgenfri i Trondheim.
Leilighetene ble oppført i to blokker på henholdsvis fem og ni boligetasjer i tillegg til sokkel og kjeller. Byggestart var høsten 2019, med ferdigstillelse våren 2021.
Kontrakten var en bygningsmessig totalentreprise med unntak av grunnarbeider, tekniske fag, badekabiner og kjøkken/møblering. Bygget ble oppført i plass-støpt bærekonstruksjon med bruk av prefabrikkerte plattendekker samt klimavegg av isolert bindingsverk med utvendig fasade av luftet puss-system.

Miljøkrav:

-100 % gjenvinningsgrad/sortering
-Prosjektet skal gjennomføres uten skader på ytre miljø.
-Prosjektets skal ha en god, ryddig og konstruktiv dialog med naboer, gjenboere, offentlige myndigheter og andre berørte.
-Prosjektet skal utvikles med løsninger som kan bidra til å redusere energibehov.

Foto fra Frost.no.

Kontakt oss
Vidar Johansen
Daglig leder, Trym Bygg AS
+47 95 08 40 24