Nærbyen 24/7

Byggherre

Nærbyen 24/7 AS

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

Oktober 2019 - Mai 2021

Kontraktsum

Ca. 100 MNOK

Kontraktsform

Areal

7773 M2

Prosjektet omfatter oppføring av 157 nye utleieboliger på Sorgenfri i Trondheim.
Leilighetene oppføres i to blokker på henholdsvis fem og ni boligetasjer i tillegg til sokkel og kjeller. Byggestart er fastsatt til høsten 2019, med ferdigstillelse våren 2021.
Kontrakten er en bygningsmessig totalentreprise med unntak av grunnarbeider, tekniske fag, badekabiner og kjøkken/møblering. Bygget oppføres i plass-støpt bærekonstruksjon med bruk av prefabrikkerte plattendekker samt klimavegg av isolert bindingsverk med utvendig fasade av luftet puss-system.

Miljøkrav:

-100 % gjenvinningsgrad/sortering
-Prosjektet skal gjennomføres uten skader på ytre miljø.
-Prosjektets skal ha en god, ryddig og konstruktiv dialog med naboer, gjenboere, offentlige myndigheter og andre berørte.
-Prosjektet skal utvikles med løsninger som kan bidra til å redusere energibehov.