NyhavnaEN Byggetrinn 2

NyhavnaEN Byggetrinn 2 er et næringsbygg med svært høye miljøambisjoner. Bygget blir på ca. 10 000 kvm, og det er Dora AS som er byggherre.

Fakta

Kobbes gate - 7042 Trondheim

10 000 kvm

Byggetrinn 2 vil i stor grad være likt byggetrinn 1 i utsende. Hovedkonstruksjonen er bygget opp av betong, og fasaden vil i stor grad bestå av glass og aluminium i et komplett fasadesystem som bidrar til å klare de høye energikravene til bygget.

NyhavnaEN skal sertifiseres til BREEAM-NOR Outstanding, og skal være Paris Proof. Det skal også være en fossilfri byggeplass.