NyhavnaEN Byggetrinn 2

NyhavnaEN Byggetrinn 2 er et næringsbygg med svært høye miljøambisjoner. Bygget blir på ca. 10 000 kvm, og det er Dora AS som er byggherre.

Fakta

Kobbes gate - 7042 Trondheim

10 000 kvm

Hovedkonstruksjonen er bygget opp av betong, og fasaden vil i stor grad bestå av glass og aluminium i et komplett fasadesystem som bidrar til å klare de høye energikravene til bygget.

NyhavnaEN er bygget for å sertifiseres som BREEAM-NOR Outstanding og Paris Proof. Byggingen ble gjennomført som en fossilfri byggeplass.

Kontakt oss
Vidar Johansen
Daglig leder, Trym Bygg AS
+47 95 08 40 24