Ocean Space Center Fløy B – Grunnarbeid

Byggherre

Statsbygg

Entreprenør

Trym Anlegg AS

Byggeperiode

Juni 2022 - November 2023

Kontraksum

209 MNOK

Ocean Space Center Fløy B er et stort prosjekt som inkluderer omfattende rivnings- og grunnarbeider ved havforskningslaboratoriene til SINTEF og NTNU på Tyholt i Trondheim. Lokasjonen stiller strenge krav til lydreduksjon og logistikkarbeid rundt masseforflytning fra anleggsplassen. Det skal også opparbeides felles infrastruktur for anlegget, som inkluderer fjernvarme, vann og avløpsledninger.

Kontakt oss
Gabriel Johan Bjørseth
Teknisk Sjef, Anlegg
+47 95 97 31 13