Øya APS, Trondheim

Byggherre

Trondheim Kommune

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

Februar 2018 - August 2019

Kontraktsum

21,7 MNOK

Kontraktsform

NS 8405

Miljøkrav

TEK 10

Bygningstekniske arbeider for ny avløpspumpestasjon på Øya. Grunnflate 100 kvm i 2 plan. Spuntingsarbeider, ledningsarbeider: Omlegging av eksisterende ledninger og pumpestasjon. Kryssing av Nidelva med styrt boring, 200 mm i lengde 185 m. Legging av pumpeledning, 500 mm i lengde 150 m.