Plattformtiltak Ranheim og Vikhammer

Byggherre

Bane NOR

Entreprenør

Trym Anlegg AS

Byggeperiode

Juli 2020 - april 2021

Kontraktsum

49 MNOK

Kontraktsform

NS 8405

Entreprisen omfatter bygging av nye sideplattformer til spor 1 og 2 på Ranheim stasjon (Nordlandsbanen km 7,40) og bygging av sideplattformer til spor 1 og 2 på Vikhammer stasjon (Nordlandsbanen km 12,70).

På Vikhammer skal det i tillegg etableres kryssing over spor med gangbru via trapp- og heishus.