Ranheim Næringsbygg: Jaguar og Land Rover

Jaguar og Land Rover får eget bygg

Fakta

Theodor Overwiens veg 2 - 7055 Ranheim

Omtrent 4200 kvm
Handel/Industri/Kontor/Lager

Byggherre

Trym Næring AS og Nardo Bil Gruppen AS (Ranheim Næringsbygg AS)

Entreprenør

HAW Anlegg AS (Grunnarbeid)
Betonmast Røsand AS (Bygg)

Byggeperiode

Medio 2019 - Medio 2020

Miljø

TEK 17

Etter et flerårig samarbeid med Nardo Bil Gruppen, får Jaguar og Land Rover sitt første godkjente utsalgssted i Norge, nærmere bestemt på Ranheim.

Kombinasjonen av beliggenhet opp mot flyplass, tyngdepunktforskyvningen mot øst og beboermassen, gjorde at Ranheim passet godt. Det ble starten på samarbeidet, og i dag eier Trym Næring og Nardo Bil Gruppen eiendomsselskapet sammen.

Bygget, som er både eksklusivt og gjennomført, bygges etter leverandørspesifikasjoner fra Jaguar og Land Rover, og kommer på mer enn 4 000 kvm totalt. I sokkelen planlegges det et lakkskadeverksted. Ferdigstillelse blir sommeren 2020.

Ledige næringstomter

De to gjenværende tomteparsellene, på østsiden og nordsiden av nybygget, er regulert for industri/lager/forretning, og er ledige. I tiden fremover vil vi gjøre aktive søk etter leietakere/brukere som står i stil med området generelt og Jaguar og Land Rover spesielt.

 

 

Kontakt oss
Thor-Håvard Brekke
Daglig leder, Trym Næring AS
+47 47 45 66 57