Veisletten Allè

Fakta

Veisletten Alle 13 - 7030 Trondheim -

Byggherre

Trym Bolig AS

Entreprenør

Trym Bygg AS

Byggeperiode

Kontraktsum

Kontraktsform

Miljøkrav

Areal

Leilighetsprosjekt med til sammen 32 leiligheter. Bebyggelsen er underdelt i 3 volum som i høyde og størrelse trapper ned mot Veisletten allé. Så godt som alle leiligheter vil få lys fra flere himmelretninger, og godt utsyn. De fleste leilighetene har henvendelse mot elverommet.

Kontakt oss
Vidar Johansen
Daglig leder, Trym Bygg AS
+47 95 08 40 24