Rapport for andre kvartal og første halvår 2022

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Eiendomsvirksomheten omfatter både bolig- og næringseiendom, og er fundamentet for Tryms klare bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS, Næringsbygg AS og Trym Anlegg AS er betydelige bidragsytere til verdiskapingen.

I rapporten for andre kvartal 2022 som presenteres i dag kan Trym rapportere om sterk inntjening med en fortjenestemargin på 15,6 prosent. I det som kan beskrives som et begivenhetsrikt kvartal for Trym har vi fullført kjøpet av to nye utviklingseiendommer, gjennomført salg av en ferdig utviklet næringseiendom samt inngått avtale om salg av 66,6 prosent av aksjene i Trym Anlegg AS til danske Per Aarsleff Holding A/S.

Omsetningen i andre kvartal 2022 ble på 432,9 millioner kroner, sammenlignet med 288,2 millioner kroner i 2021, som tilsvarer en vekst på 50 prosent. Begge forretningsområdene har bidratt til veksten i omsetning.

Resultatet før skatt endte på 67,4 millioner kroner, som er 121 prosent opp fra resultatet på 30,5 millioner kroner i 2021.

Både entreprenør- og eiendomsvirksomheten i Trym er utsatt for forstyrrelser og usikkerhet i markedene, men konsernsjef Trond Tuvstein vurderer fremtidsutsiktene for konsernet som gode.

– Trym blir som andre påvirket av økte råvarepriser, usikre leveranselinjer og stigende rente, men Trym viser evne til å tilpasse seg situasjonen og opprettholder sunn vekst og sterk inntjening i et krevende terreng, sier Tuvstein. Entreprenørvirksomheten har en stor ordrereserve, konsernet er finansielt solid og eiendomsvirksomheten er godt posisjonert for å erverve strategisk riktig utviklingseiendom i tiden som kommer, avslutter konsernsjefen.

Se rapporten her: https://trym.no/wp-content/uploads/2022/08/trym-as-q2-2022-interim-report-signed.pdf