Rapport for fjerde kvartal 2021

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Tryms kjernevirksomhet er eiendom, og virksomhetsområdet omfatter både bolig- og næringseiendom. Trym har en klar bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS, Næringsbygg AS og Trym Anlegg AS er viktige bidragsytere til verdiskapingen.

Fremleggelsen av rapporten for fjerde kvartal 2021 markerer avslutningen på et rekordår for Trym. Vi kan rapportere om både omsetning og inntjening på et rekordhøyt nivå.

Samlede inntekter i 2021 ble på 1 172 millioner kroner, sammenlignet med 650 millioner kroner i 2020, noe som tilsvarer en omsetningsvekst på 80 prosent. Både eiendoms- og entreprenørvirksomheten har bidratt til inntektsveksten.

Resultatet før skatt endte for 2021 på 121 millioner kroner, noe som gir en fortjenestemargin på 10,3 prosent. Til sammenligning rapporterte vi et resultat før skatt på 23 millioner kroner for 2020.

Omsetningen for fjerde kvartal 2021 endte på 365 millioner kroner, sammenlignet med 194 millioner kroner i samme periode året før. Resultat før skatt utgjorde 43 millioner kroner, med en fortjenestemargin på 11,9 prosent. Forrige år var tilsvarende tall 9 millioner kroner og en fortjenestemargin på 4,8 prosent.

Trym har en solid finansiell stilling. Ved utgangen av året kan vi rapportere en verdijustert egenkapitalandel på 59 %, netto rentebærende gjeld på 232 millioner kroner og en likviditetsbeholdning på 141 millioner kroner.

Gjennom 2021 er det gjennomført en rekke strategiske grep for å posisjonere Trym for videre vekst. En ny 3-årig senior sikret obligasjon på 300 millioner kroner er på plass, og den nye gjeldsstrukturen gir økt fleksibilitet og finansiell kapasitet til å forfølge nye forretningsmuligheter fremover. Organisasjonen er styrket for å sikre kapasitet til å møte fremtidig vekst, og gjennom 2021 har totalt 54 nyansatte sluttet seg til Trym.

Konsernsjef Trond Tuvstein er godt fornøyd med prestasjonene i 2021, men har for lengst rettet blikket mot mulighetene som ligger foran selskapet.
–  Resultatene for 2021 er gode og i tråd med den langsiktige planen vi har lagt for Trym. Nå konsentrerer vi oss om å realisere den rekordstore ordrereserven entreprenørselskapene våre sitter på, samtidig som vi gleder oss til å lansere flere eiendomsprosjekter for markedet i nær fremtid, sier Tuvstein i en kommentar til rekordresultatet for 2021.

Se kvartalsrapporten her: https://trym.no/wp-content/uploads/2022/02/trym-as-q4-2021-interim-report.pdf

Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39
Egil Niva
Økonomisjef
+47 92 08 05 44