Rapport for fjerde kvartal 2022

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Eiendomsvirksomheten bestående av bolig- og næringseiendom er fundamentet for Tryms klare bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS og Næringsbygg AS er betydelige bidragsytere til verdiskapingen.

Fjerde kvartal markerer slutten på et rekordår for Trym. I kvartalsrapporten som publiseres i dag kan vi melde om et rekordhøyt nivå for både inntekter og inntjening i 2022.

Salget av 66,6% av aksjene i Trym Anlegg AS har økt både inntekter og inntjening. Kombinert med jevn drift i begge forretningssegmentene kan Trym melde om en EBITDA på 319 millioner kroner i 2022.

Totale inntekter i fjerde kvartal 2022 utgjorde NOK 385 millioner. Sammenlignet med NOK 365 millioner i samme kvartal for fjoråret tilsvarer dette en vekst i inntekter på 5 prosent.

EBITDA endte på 13 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med 51 millioner kroner i samme kvartal i 2021.

Eiendomsporteføljen er i positiv utvikling. Trym har fem boligprosjekter til salgs i markedet, og alle er under bygging. Siste fase av prosjektet «Nye Valentinlyst» ble lansert i desember 2022. I tillegg har vi ett næringseiendomsprosjekt under bygging. 

Vedvarende inflasjon og økte renter representerer betydelige utfordringer for eiendoms- og entreprenørsektoren, og Trym opplever de samme utfordringene som resten av bransjen. Salget av nye leiligheter var lavere i fjerde kvartal enn i de foregående kvartalene, og økte materialkostnader og mer uforutsigbare leveranser er en utfordring i bygg- og anleggssegmentet.

Konsernsjef Trond Tuvstein ser optimistisk på fremtidsutsiktene for Trym.
– Våre strategiske vekstplaner ligger fast. Vi møter dagens utfordringer med å samarbeide enda tettere med våre kunder og leverandører for å sikre stabilitet og lønnsomhet for våre prosjekter, sier konsernsjefen.
– Samtidig ser vi klare tegn på at markedssvingningene fører med seg nye forretningsmuligheter for Trym. Vi er posisjonert for vekst, og med bakgrunn i gode analyser og risikovurderinger skal vi styrke vår portefølje, avslutter Tuvstein.

Se rapporten her: trym-as-q4-2022-interim-report.pdf

Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39
Egil Niva
Økonomisjef
+47 92 08 05 44