Rapport for første kvartal 2022

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Eiendomsvirksomheten omfatter både bolig- og næringseiendom, og er fundamentet for Tryms klare bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS, Næringsbygg AS og Trym Anlegg AS er betydelige bidragsytere til verdiskapingen.

I rapporten for første kvartal som er publisert i dag kan Trym rapportere om god vekst og tilfredsstillende resultat i et marked preget av betydelige forstyrrelser i forsyningslinjene for viktige innsatsfaktorer i entreprenørvirksomheten.

Omsetningen i første kvartal 2022 ble på 300,9 millioner kroner, sammenlignet med 261,3 millioner kroner i 2021, som tilsvarende en vekst på 15 prosent. Begge forretningsområdene har bidratt til veksten i omsetning.

Resultatet før skatt endte på 20,6 millioner kroner, ned fra 23,5 millioner kroner i 2021, og reduksjonen skyldes i hovedsak økte finanskostnader.

Trym presterer godt i et kvartal preget av markedsuro, ifølge konsernsjef Trond Tuvstein.

– Vintermånedene er lavsesong for entreprenørvirksomheten vår, og jeg registrere med tilfredshet at vi opprettholder veksttakten og evner å levere en EBITDA-margin på 9,8% i første kvartal, sier Tuvstein. – Vi evner å levere et godt resultat på tross av uroen i leveransemarkedet, og opprettholder våre mål og forventninger for 2022 samlet sett, avslutter konsernsjefen.

Se kvartalsrapporten her: https://trym.no/wp-content/uploads/2022/05/trym-as-q1-2022-interim-report.pdf

Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39
Egil Niva
Økonomisjef
+47 92 08 05 44