Rapport for 3. kvartal 2021

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som kjernemarked. Eiendom er kjernen i Trym, og virksomhetsområdet omfatter både bolig- og næringseiendom. Trym har en klar bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS, Næringsbygg AS og Trym Anlegg AS er viktige bidragsytere til verdiskapingen.

I rapporten for tredjekvartal som er publisert i dag kan Trym rapportere om sterk vekst, solid inntjening og implementering av strategiske tiltak for å posisjonere konsernet for videre vekst.

Samlet omsetning hittil i år utgjør 807,1 millioner kroner, sammenlignet med 455,9 millioner kroner i 2020. Dette tilsvarer en økning på 77 prosent. Både eiendoms- og entreprenørvirksomheten har bidratt til veksten. Resultat før skatt er så langt i år på 77,8 millioner kroner, opp fra 14,2 millioner kroner i 2020, og gir en fortjenestemargin på 9,6 prosent.

Omsetningen for tredje kvartal 2021 endte på 257,7 millioner kroner, mot 153,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt utgjorde 23,8 millioner kroner, med en fortjenestemargin på 9,2 prosent. Tilsvarende tall var i fjor var på 5,0 millioner kroner og en fortjenestemargin på 3,2 prosent.

En ny 3-årig senior sikret obligasjon på 300 millioner kroner ble utstedt og lukket 10. september. Den nye gjeldsstrukturen vil gi økt fleksibilitet og større finansiell kapasitet til å forfølge nye forretningsmuligheter. Organisasjonen er styrket for å sikre kapasitet til å møte fremtidig vekst, og hittil i år har 38 nyansatte sluttet seg til Trym.

Trym er inne i en veldig spennende vekst- og utviklingsperiode, ifølge konsernsjef Trond Tuvstein. – Jeg registrerer med tilfredshet at veksten i omsetning og inntekter utvikler seg i henhold til våre ambisjoner, sier Tuvstein. – Trym har en rekordstor ordrereserve og en organisasjon som er rigget for vekst, og jeg er overbevist om at vi vil ta store markedsandeler i et spennende Trondheimsmarked i årene som kommer, avslutter konsernsjefen.

Se kvartalsrapporten her: https://trym.no/wp-content/uploads/2021/11/trym-as-q3-2021-interim-report.pdf

Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39