Rapport for tredje kvartal 2022

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Eiendomsvirksomheten bestående av bolig- og næringseiendom er fundamentet for Tryms klare bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS og Næringsbygg AS er betydelige bidragsytere til verdiskapingen.

Tredje kvartal 2022 ble et kvartal utenom det vanlige for Trym. Salget av 66,6 prosent av aksjene i Trym Anlegg AS bidro til en betydelig økning i inntekter og lønnsomhet. Aksjesalget kombinert med gode prestasjoner i begge forretningsområder gjorde at Trym kan rapporterer en EBITDA på 206,3 millioner kroner i rapporten for tredje kvartal 2022 som publiseres i dag.

Omsetningen i tredje kvartal ble på 515 millioner kroner, sammenlignet med 257,7 millioner kroner i samme periode i fjor, som tilsvarende en vekst på 100 prosent. Økningen skyldes i hovedsak salget av aksjer i Trym Anlegg AS og økt aktvitetsnivå i entreprenørvirksomhetene. EBITDA for tredje kvartal endte på 206,3 millioner kroner, som er mer enn sju ganger høyere enn for samme periode i 2021.

Med bakgrunn i sterk tilførsel av kontanter i kvartalet ble det initiert og gjennomført et tilbakekjøp fra obligasjonslån pålydende 99,5 millioner kroner.

Eiendomsselskapene i Trym har en betydelig tomteportefølje, med flere prosjekter under bygging og attraktive prosjekter som er klare for lansering i nær fremtid. Entreprenørselskapene i konsernet har solide ordrereserver. Konsernsjef Trond Tuvstein har med andre ord grunn til å se lyst på fremtiden, men forventer likevel utfordrende tider for bransjen på kort sikt:

-Vi forventer at skiftet i markedssentimentet som følge av inflasjon og renteøkning vil påvirke omsetningstakten i eiendomsmarkedet i tiden fremover. Vi legger også til grunn at uroen i entreprenørmarkedet med stigende priser og uforutsigbar tilgang på viktige innsatsfaktorer vil fortsette, sier Trond Tuvstein. -Vår langsiktige strategi står imidlertid fast, og vi arbeider videre med å maksimere verdipotensialet som ligger i eiendomsporteføljen med bruk av vår integrerte forretningsmodell. Vi er godt rustet for utfordringene som ligger foran oss, og godt posisjonert for mulighetene som kommer når markedet normaliseres, avslutter konsernsjefen.

Se rapporten her:trym-as-q3-2022-interim-report-28112022.pdf

Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39
Egil Niva
Økonomisjef
+47 92 08 05 44