Rapport første kvartal 2023

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Eiendomsvirksomheten bestående av bolig- og næringseiendom er fundamentet for Tryms klare bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS og Næringsbygg AS er betydelige bidragsytere til verdiskapingen.

Første kvartal 2023 ble et relativt godt kvartal for Trym, markedsforholdene tatt i betraktning.  Eiendomssegmentet leverte gode resultater, og salget av nye leiligheter har vært tilfredsstillende ut fra de rådende forhold. Entreprenørsegmentet oppnådde imidlertid svake resultater, hvor nedskrivningen av to pågående prosjekter bidro negativt.

Totale inntekter i første kvartal 2023 utgjorde NOK 336 millioner mot NOK 301 millioner i 2022, som tilsvarer en vekst på 12 prosent. EBITDA endte på NOK 17 millioner i første kvartal, sammenlignet med NOK 29 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Tryms finansielle stilling er sterk, og ved utgangen av første kvartal kan vi rapportere om en verdijustert egenkapitalandel på 59 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld eksklusive byggelån er på NOK 102 millioner, og kontantbeholdning er på NOK 110,0 millioner.

Trym har totalt fem boligprosjekter til salgs i markedet, og alle er under bygging. Samtidig er det positiv utvikling i eiendomsporteføljen, og flere nye prosjekter nærmer seg lansering i markedet.

Entreprenørsegmentet har operert under utfordrende forhold siden starten av pandemien. Flere prosjekter har måttet ta betydelige tap på grunn av at de har en avtalt fast inntektsstrøm, hvor det ikke har vært grunnlag for kompensasjon for de økte materialkostnadene.

Konsernsjef Trond Tuvstein stadfester at Tryms langsiktige plan for strategisk vekst ligger fast, selv om konsernet for tiden erfarer mer utfordrende rammevilkår.

– Jeg ser positivt på fremtidsutsiktene til Trym, og med utgangspunkt i vår sterke finansielle stilling er vi godt posisjonert for å gripe spennende forretningsmuligheter som melder seg i kjølvannet av de krevende markedsforholdene, sier konsernsjefen.

Se rapporten her: Trym AS_Q1_2023_interim_report

Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39
Egil Niva
Økonomisjef
+47 92 08 05 44