Statens Vegvesen tildeler kontrakt til Trym Anlegg

Trym Anlegg er valgt av Statens Vegvesen til å bygge ny rampe for E6 ved Sluppen.

Trym Anlegg ble foretrukket i sterk konkurranse med andre anerkjente tilbydere. Tildelingskriteriet var pris, og det er svært gledelig å registrere at Trym Anlegg hadde priset seg marginalt rimeligere enn de nest beste i konkurransen. 

Arbeidet som skal utføres er masseflytting, levering og montering av kulvert og oppbygging for ny rampe.

Byggeperioden varer frem til februar 2022.

Eivind Svarva
Leder Anlegg
+47 45 26 51 95
Thomas P. Mjøsund
Prosjektleder, Anlegg
+47 46 63 01 24