Statsbygg tildeler første kontrakt for Ocean Space Center til Trym Anlegg AS

Statsbygg har tildelt Trondheimsentreprenøren Trym Anlegg den første entreprenørkontrakten for realisering av prestisjeprosjektet Ocean Space Center. Etter flere uker med usikkerhet rundt finansieringen av innovasjons- og forskningssenteret, ligger det nå til rette for byggestart til høsten.

Ocean Space Centre på Tyholt skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. Blant annet skal innovasjons- og forskningssenteret spille en sentral rolle i den gigantiske nasjonale satsingen på havvind.

Entreprisekontrakten Trym Anlegg er tildelt gjelder arbeider med riving og grunnarbeider for fløy B i prosjektet, inkludert forkorting av eksisterende slepetank. Kontrakten er på drøyt 209 millioner kroner, og er den største kontraktsinngåelsen for Trym Anlegg noen gang. Oppstart for rivearbeidene er planlagt rett over sommeren.

Kontrakten ble tildelt Trym Anlegg basert på konkurransekriteriene pris (60%) og kvalitet (40%). Trym Anlegg var marginalt bedre på pris enn de konkurrerende entreprenørene, og hevdet seg sterkt på alle kvalitetskriterier. Daglig leder i Trym Anlegg, Robert Skjervstad, er meget tilfreds med å ha vunnet den prestisjefulle kontrakten:

– Det er en stor glede for oss å få lov til å bidra til realiseringen av dette viktige prosjektet for Trondheim og Norge. Vi har som misjon å bygge med omtanke for byen og samfunnet, og det er derfor svært tilfredsstillende for oss å få bidra i et prosjekt som står sentralt i det grønne skiftet, sier Skjervstad.

Daglig leder Robert Skjervstad (th) og avdelingsleder Eivind Svarva er svært tilfredse med å bli tildelt ny kontrakt fra Statsbygg.

Byggingen av Ocean Space Center risikerte lenge å bli utsatt i forbindelse med regjeringens arbeid med revidert satsbudsjett for 2023, men et målrettet arbeid fra sterke politiske krefter lokalt og nasjonalt ser ut til å ha sikret finansieringen av prosjektet.

– Vi hadde en god følelse for at vi ville vinne kontrakten før stoppordren kom fra regjeringen i forbindelse med arbeidet med revidert statsbudsjett, og nå kan vi endelig slippe jubelen løs over å ha vunnet vår største kontrakt noensinne. Vi skal gjøre alt vi kan for at dette skal bli et godt prosjekt for Trondheim og Norge, avslutter Skjervstad.