Samferdsel

Trym Anlegg har bred kunnskap og lang er faring med å gjennomføre de aller fleste typer vei og jernbaneprosjekter. Vår maskinpark er moderne og designet for å kunne utføre komplekse jernbaneoppdrag.

Vi kan løse oppdrag på enten enhetsprisekontrakt eller totalentreprise.

Jernbane

Jernbaneprosjekter er et satsningsområde for Trym Anlegg. Vi har utstyr og kompetanse til å påta oss utfordrende baneprosjekter for Bane Nor. Vi har blant annet hatt oppdrag på Nordlandsbanen (herunder ERTMS), Dovrebanen og Rørosbanen, samt at vi kan vise til bygging av godsterminal på Heggstadmoen og nye Leangen Stasjon.

Av viktige ressurser innenfor jernbane, har vi:

  • Hovedsikkerhetsvakter
  • Ledere for el-sikkerhet
  • Banemontører (fagarbeidere)
  • En rekke anleggsledere, maskinførere og anleggsarbeidere med spesialkompetanse
  • En stor andel av ansatte med godkjent sikkerhetskurs for å jobbe på oppdrag for Bane Nor
  • Maskiner med brukstillatelse for jernbane
  • Skinnegående dumper og gravemaskiner
  • Skinnegående hengere
  • Komprimeringsutstyr for sporarbeider
  • Diverse robelutstyr
Roar Bardal
Prosjektsjef, Anlegg
+47 90 51 79 80