Trym Anlegg inviterer sterk, nordisk aktør inn på eiersiden

Ruster opp for å bli en komplett banespesialist.

Trym Anlegg har gjennom en bevisst satsing over år utviklet seg til å bli en solid og foretrukket entreprenør for jernbanesektoren. Selskapet har gjennom gode prosjektleveranser gradvis kvalifisert seg for å ta større og mer komplekse oppdrag knyttet til jernbane. I dag tar selskapet et strategisk grep for å bli en slagkraftig og komplett jernbanespesialist.

Det forventes et sterkt og voksende marked for oppdrag knyttet til utvikling og vedlikehold av jernbanen de kommende årene, i Norge generelt og i Trøndelagsregionen spesielt. Trym Anlegg ønsker å ytterligere forsterke sin posisjon som en betydelig aktør i jernbanemarkedet, og ser gode muligheter for fortsatt vekst og utvikling i samarbeid med attraktive kunder.

Trym Anlegg har over tid vurdert ulike alternativer for å understøtte en kraftfull og bærekraftig satsing i jernbanemarkedet. Av de alternativer som er vurdert, har vi landet på at den beste løsningen er å invitere en solid, industriell banespesialist inn på eiersiden.

Det er med stor tilfredshet vi i dag kan kunngjøre å ha inngått avtale med danske Aarsleff om at de blir en sterk medeier i Trym Anlegg. Aarsleff Rail er en betydelig jernbanespesialist i det nordiske markedet, og er allerede etablert i Norge gjennom Banedrift AS. Med Aarsleff på eiersiden har Trym Anlegg de beste forutsetningene for å bli en komplett og foretrukket jernbanespesialist i det norske markedet, med utgangspunkt i et allerede sterkt og kompetent fagmiljø i Trondheim.

Om Aarsleff Rail
Aarsleff Rail er en av Danmarks ledende jernbaneselskaper, og har kompetanse innen alle banetekniske disipliner. Selskapet sysselsetter 647 ansatte, og hadde siste driftsår en omsetning på 1,1 milliarder danske kroner. Aarsleff Rail er en betydelig aktør i det nordiske jernbanemarkedet, og driver virksomhet i Sverige, Tyskland og Norge i tillegg til hjemlandet. Aarsleff Rail er en del av Danmarks ledende entreprenørkonsern, Aarsleff-konsernet, som kan føre sin historie tilbake til 1947.

Om Trym Anlegg
Trym Anlegg har de siste årene vært en del av eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym, med Trøndelag som sitt hjemmemarked. Historien om Trym Anlegg startet ved opprettelsen av Grunnarbeid i 1985, og fra 1995 opererte selskapet under navnet Teknobygg. Selskapet har 90 ansatte, og hadde i 2021 en omsetning på 426 millioner norske kroner. Trym Anlegg har en betydelig andel av omsetningen sin knyttet til jernbane og øvrig infrastruktur.

En god match
Eierne av Trym Anlegg og Aarsleff Rail har brukt god tid på å bli kjent med hverandres virksomheter, og funnet at selskapene deler mange av de samme verdiene. Begge virksomhetene prioriterer kvalitet, arbeidsmiljø og sikkerhet høyt, og både Trym Anlegg og Aarsleff Rail har et sterkt ønske om å bidra til et bærekraftig samfunn. Gjensidig verdigrunnlag er et godt fundament for å lykkes i samarbeidet med å videreutvikle Trym Anlegg.

Thomas Mollerup, administrerende direktør i Aarsleff Rail, og Karl Johan Kopreitan, eier og styreleder i Trym, var begge fornøyde etter signering av avtalen i dag tidlig.

– Vi er veldig glade for å ha inngått avtale om medeierskap i Trym Anlegg med Aarsleff, sier Karl Johan Kopreitan, styreleder i Trym. – I søken etter en partner som kan bidra til at Trym Anlegg får realisert sitt potensiale som jernbanespesialist, har vi funnet den perfekte samarbeidspartneren i Aarsleff Rail. Jeg er veldig bekvem med å invitere våre nye danske venner inn på eiersiden i selskapet, sier Kopreitan.

Aarsleff Rail har ambisjoner om å utvide sin virksomhet i Norge, og ønsker å bidra med kompetanse og ressurser til at Trym Anlegg skal bli en komplett jernbanespesialist i det norske markedet.

– Vi ser på Norge som et svært spennende marked, sier Thomas Mollerup, administrerende direktør i Aarsleff Rail. – I Trym Anlegg har vi funnet et veldig godt utgangspunkt for å bygge en komplett og slagkraftig jernbanevirksomhet i Norge. Vi er imponerte over kompetansen som finnes i selskapet allerede, og liker veldig godt måten selskapet drives på, sier Mollerup.

Selskapet skal fortsatt ledes fra Trondheim
Trym Anlegg skal fortsatt ledes fra Trondheim, og ledergruppen i selskapet fortsetter i sine roller. Karl Johan Kopreitan, eier av Trym, vil inngå i styret for selskapet sammen med representanter fra Aarsleff. Avtalen som er inngått mellom partene priser Trym Anlegg til 240 millioner norske kroner, og legger til rette for at Trym skal være en aktiv og ansvarlig medeier i Trym Anlegg inntil senest 2027 med en eierandel på 33,4 prosent. Partene er enige om å videreføre virksomheten under dagens navn.

Transaksjonen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

For ytterligere kommentarer:

Karl Johan Kopreitan
Styreleder/eier i Trym
karl.johan.kopreitan@trym.no
+ 47 91 68 69 16

Thomas Mollerup
Administrerende direktør i Aarsleff Rail
tmo@aarsleffrail.com
+45 29 49 74 50