Trym Bygg har signert avtale med Dora Eiendom om bygging av kontorbygg på Nyhavna

Trym Bygg og Dora Eiendom har signert avtale om en totalentreprise for bygging av byggetrinn 2 på kontorbygget NyhavnaEN på Nyhavna. Kontraktssummen ligger rett i underkant av 200 millioner kroner.

Første byggetrinn på NyhavnaEN var langt fremme med BREEAM Excellent sertifisering, men nå går Dora Eiendom enda lengre i samarbeid med Trym Bygg, og skal sertifisere neste byggetrinn etter BREEAM Outstanding. Bygget blir også såkalt Paris Proof.

Trym er veldig glade for å ha blitt tildelt dette eksterne oppdraget i sterk konkurranse med velrennomerte entreprenører. De høye miljøambisjonene og kvalitetskravene byggherren har lagt til grunn for prosjektet korresponderer godt med Tryms egne ambisjoner innen bærekraft, og er en veldig fin anledning for Trym til å videreutvikle kompetansen og erfaringen på bygg med sertifiseringsordninger som BREEAM og Paris Proof.

​​​​​​​Oppstart bygging blir i oktober i år, og ferdigstillelse blir i løpet av høsten 2023.

Daglig leder i Trym Bygg Robert Walnum Skjervstad og administrerende direktør i Dora Eiendom Geir Halmøy tar et koronavennlig håndtrykk ved kontraktsignering. Fra venstre i bakgrunnen står kalkulatør/innkjøper i Trym Bygg Erlend Skarpnes, leder kalkulasjon/innkjøp i Trym Bygg Oddvar Henry Englund Stranden, prosjektleder i Byggherrerådgiveren Ulf Rian og utviklingssjef i Dora Eiendom Kristian Høgstad Lund. Foto: Anne Reisch.
Robert Walnum Skjervstad
Daglig leder, Trym Anlegg AS
+47 41 23 65 68