Trym-entreprenør skal bygge fotballhall på Steinkjer

Steinkjer kommune har tildelt Tryms datterselskap, Næringsbygg AS, en kontrakt på 70 millioner kroner for bygging av fotballhall på Guldbergaunet.

Totalentreprisen ble tildelt Næringsbygg etter en konkurranse mellom flere sterke tilbydere. Næringsbygg sitt tilbud inneholdt ikke den laveste prisen, men Trym-selskapet ble foretrukket på grunn av tildelingskriteriet kvalitet.

Næringsbygg er eksperter på bygg i stål- og sandwichkonstruksjoner, men har i de siste årene også markert seg som en foretrukken entreprenør for bygging av idrettshaller. Tryms datterselskap har allerede Oppdalshallen på merittlisten, og skal i løpet av våren 2021 ferdigstille en idrettshall i massivtre på Snåsa.

Guldbergaunet Fotballhall får et samlet areal på ca. 10 000 kvadratmeter og en mønehøyde på ca. 23 meter. Bygget skal reises som en stål- og sandwichkonstruksjon. Byggherre er Steinkjerbygg KF, og prosjektet skal ledes av Prosjekteringsleder Øyvind Trettøy og Prosjektleder Erik Nortømme i Næringsbygg. Hallen er planlagt reist på 10 måneder, og kommunen ser frem til å overta bygget i desember i år.