Trym skal bygge P-hus ved Trondheim Sentralstasjon

Bane NOR har valgt Trym Bygg og Anlegg som totalentreprenør for bygging av nytt parkeringshus.

I forbindelse med en større planlagt utbygging ved Trondheim Sentralstasjon har Bane NOR Eiendom i samarbeid med Trondheim kommune og Trøndelag fylke fått utarbeidet en reguleringsplan, som i tillegg til stasjonsbygg, næringsarealer og boliger inneholder en parkeringskjeller på ca. 6000 m2 med ca. 200 parkeringsplasser.

Sentralt knutepunkt i Trondheim

Trondheim Sentralstasjon er et sentralt knutepunkt i byen, og daglig passerer ca. 1 500 busser gjennom området hvor det nå skal etableres parkeringskjeller. Fremtidig bussterminal og øvrig infrastruktur skal plasseres over den planlagte parkeringskjelleren, og derfor må denne realiseres før de andre byggetiltak i reguleringsplanen kan igangsettes. Parkeringskjelleren skal etableres uten at kollektivtrafikken i området berøres.

Utviklingsfase

Parkeringskjelleren er skilt ut i et eget utbyggingsselskap, Trondheim Stasjonssenter Gryta AS, som er eis av Bane NOR Eiendom. TSG har gjennomført en tilbudskonkurranse på gjennomføring i totalentreprise, og valgt Trym Bygg og Anlegg AS (tidligere Teknobygg AS) som samarbeidspart. Mellom partene er det nå inngått en avtale om en utviklingsfase. I denne fasen skal prosjektet utvikles, bearbeides og planlegges for utførelse.

Endelig fremdrift vil bli avklart gjennom utviklingsfasen, men planen er byggestart høsten 2020 og at den nye parkeringskjelleren skal stå ferdig og tas i bruk ved utgangen av 2021. Da er målsettingen at det nye gate- og trafikkmønsteret også skal være etablert fra Jernbanebrua til Brattørbrua i tråd med vedtatt reguleringsplan.

Trym takker Bane NOR Eiendom for et spennende oppdrag!

Et bilde som inneholder mann, innendørs, person

Automatisk generert beskrivelse
Gabriel Johan Bjørseth
Teknisk Sjef, Anlegg
+47 95 97 31 13