Tyholttårnet i sentrum

Tyholttårnet er Trondheims høyeste og mest synlige bygning med sine 124 meter over bakken. Trym ble eier av Tyholttårnet i 2016. Nå planlegges det spennende utbygginger rundt sokkelen av landemerket.

«Det er kult å eie Tyholttårnet!»

Dette uttalte Karl Johan Kopreitan til Adresseavisen i 2018. Restauranten Egon leier restaurantlokalene i tårnet, mens næringsarealet i sokkelen leies ut til flere leietagere. Regnskapstallene viser at det ikke bare er kult, men også god forretning å eie en av Trondheims mest besøkte turistattraksjoner.

Direkte øst for Tyholttårnet planlegger Statsbygg Ocean Space Centre. Senteret vil erstatte dagens marintekniske forskningssenter på Tyholt. Det nye senteret vil om det blir vedtatt omfatte både forskningsvirksomheten til SINTEF og forsknings- og undervisningsvirksomheten til NTNU. Totalt skal det 50 000 kvm store nybygget romme ca. 1 000 ansatte og studenter.  Senteret vil bli viktig for verdiskapingen i havnæringene de neste tiårene.

Inspirert av den spennende fremtiden som nærområdet går i møte, jobber vi for at Tyholttårnet i framtiden vil kunne bety enda mer for både trondhjemmere og besøkende.

Diana van der Meer
Prosjektutvikler
+47 92 82 61 33