Vi bygger infrastruktur på Ranheim

Ranheim er en bydel i utvikling, og eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym har gleden av å være involvert i en rekke prosjekter i området. I forbindelse med utbyggingen av Ranheim Vestre samt Jaguar og Land Rovers nye bilanlegg, bygger vi også ny infrastruktur.

Jobben, som både er omfattende og variert, har en varighet på 9–10 måneder og omfatter alt fra grunnarbeid til ferdig overflate. Vi har gjort en stor vann- og avløpsjobb, skal opparbeide ny vei, og er i gang med å bygge en ny rundkjøring nært avkjørselen til papirfabrikken. Rundkjøringen er med på å sikre tilgang til boligprosjektet og Nardo Bil. I tillegg skal det bygges en tilførselsvei. Parallelt med dette jobbes det med å lage en vei rundt boligprosjektet, ny og utvidet gang- og sykkelvei, samt park med tursti og trær.

Spiller på lag

Rundkjøringen må være ferdig til sommeren, da Nardo Bil åpner, og gang- og sykkelveien skal stå ferdig til skolestart. Det er de to viktigste fristene.

For oss i Trym Anlegg er dette en ny og spennende måte å jobbe på. Vi er med på å kvalitetssikre grunnlaget, i samarbeid med Trym Bolig og Trym Bygg, og ser at vi kan dra nytte av synergiene som finnes mellom de forskjellige avdelingene. Dette er et godt eksempel på at vi jobber sammen, og at alle spiller på lag.

Geir Olav Lyngstad
Faglig leder, Vei- og anleggsfaget
+47 48 84 56 63
Frank Normann
Tillitsvalgt, Anlegg
+47 94 87 24 14