Vi er Trym!

Teknobygg og Trym-selskapene ble fra årsskiftet samlet i ett konsern. Nå heter vi alle Trym. Sammen skal vi fortsette å gjennomføre attraktive prosjekter for private, bedrifter og det offentlige i Trøndelag.

Marthe Brækstad (Trym Bygg), Jarl Vegar Langli (Trym Anlegg), Emma Harborg (Trym Bolig) og Ståle Dullum (Trym Næring).
Marthe Brækstad (Trym Bygg),
Jarl Vegar Langli (Trym Anlegg), Emma Harborg (Trym Bolig) og Ståle Dullum (Trym Næring).

Vår misjon er å levere attraktive og funksjonelle boliger, næringslokaler, offentlige bygg og infrastrukturløsninger. Trym bygger til det beste for kjøperne og brukerne av prosjektene vi utvikler, med omtanke for byen og samfunnet vi bygger i. For oss er det et uttalt mål å bli best i Trøndelag på dette.

-Ved å samle viktig kompetanse, erfaring og ressurser i ett konsern og under samme tak, danner vi det beste fundamentet for å lykkes med denne målsettingen. Når alle fagområder jobber mot samme mål, oppnår vi effektive og sømløse prosesser – fra første avtaleinngåelse til sluttleveranse.

Eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym driver en mangeartet virksomhet innenfor fire forretningsområder; bolig, næring, bygg og anlegg. Vi har mange prosjekter som vi utvikler og bygger i egen regi, men vi opptrer også som entreprenør for andre byggherrer.

Trym har flere spennende prosjekter som skal offentliggjøres og realiseres i 2020 – vi gleder oss til å jobbe sammen som ett Trym!

Erlend Drilsvik
HR- og kommunikasjonssjef
+47 92 23 68 13