Dybdahlsgården solgt til KLP Eiendom

Trym Næring AS har inngått avtale med KLP Eiendom om salg av Dybdahls veg 3-5 AS som eier Dybdahlsgården som er under oppføring. Brutto eiendomsverdi på transaksjonen er 265 millioner kroner.

Eiendommen er ventet å stå ferdig medio 2021 og overtakelse er planlagt en måned senere.

Trøndersk eiendomsutvikler og entreprenør
Det er det Trondheimsbaserte eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym som står bak selskapet som nå selger Dybdahlsgården til KLP. Trym Næring AS har stått for utviklingen av prosjektet som byggherre, og det er Trym Bygg AS som står for oppføringen av bygget.

– Vi har hatt høye ambisjoner for utviklingen av Dybdahlsgården, både med tanke miljø, funksjon og byggekvalitet. Vi er derfor stolte over å overlate en flott, topp moderne og miljøvennlig næringseiendom til en profesjonell eier og forvalter. Vi gleder oss til å flytte inn i Dybdahlsgården som leietaker hos KLP, og retter nå fokuset mot våre øvrige utviklingseiendommer, sier Thor Håvard Brekke, daglig leder i Trym Næring.

Spennende utviklingsområde
Dybdahlsgården er et nytt kontorbygg på Lerkendal litt sør for Trondheim sentrum. Eiendommen ligger midt i kunnskapsmiljøet i Trondheim, og er omgitt av institusjonene NTNU, Sintef, Trønderenergi, NINA og St. Olavs Hospital.

 – Dybdahlsgården er et nybygg av høy kvalitet på en svært spennende kontorlokasjon. Nybygget vil bli liggende midt i det nye campusområdet for NTNU og vil være et fint supplement til våre andre bygg i området, sier Ruth Hege Falch Havdal, adm. direktør i KLP Eiendom Trondheim.

Bygget er fordelt på fem kontoretasjer samt en sokkeletasje, og har et areal på ca. 8.300 kvm. Videre vil eiendommen romme en dagligvarebutikk samt en felles personalrestaurant. I sokkeletasjen finner vi bl. a. parkeringskjeller, felles innendørs (el) sykkelparkering og garderobe med dusjfasiliteter.

Høye miljøambisjoner
Prosjektet har høye miljøambisjoner, og det er ventet at bygget oppnår Energiklasse A og miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR med karakteren Excellent.

– Vi er godt fornøyd med å øke vår eksponering i Trondheim med et høykvalitets miljøbygg med solide leietakere, sier Gunnar Gjørtz, adm. direktør i KLP Eiendom. 

Både Havdal og Brekke, som har representert hver part frem mot signering av avtalen, er fornøyd med prosessen og ser frem til bygget er ferdigstilt.

Mer om Dybdahlsgården.