Blomkvartalet – Heimdal på sitt aller beste

Blomkvartalet er Heimdal på sitt aller beste. Omkranset av restauranter og kafeer – og med helt ny dagligvarebutikk i første etasje. Like ved finner du både treningssenter, klesbutikk og sushibar. Og kollektivtransport, selvfølgelig. Kort sagt alt du trenger. Bli kjent med det unikt sentrumsnære Blomkvartalet. Over 70 % solgt – innflytting starter neste sommer!
Se prospektet

Fakta

Heimdalsveien 1-3 - 7080 Heimdal

Tomteareal: 6,2 dekar

Byggestart

3. kvartal 2021

Totalentreprenør

Trym Bygg og Anlegg AS

Blomkvartalet er vår andre utbygging midt i Heimdal sentrum – vis-à-vis vårt nybygde prosjekt Heimdal Atrium.

Utbyggingen forutsetter riving av tre bygg i Heimdalsveien 1-3, det som i dag huser Coop Prix, Rusle og det eldste trehuset som sist hadde Eva Brud som leietaker. Sistnevnte bygg blir av lokalhistorikere sagt å inneholde reminisenser av «Blomgården», oppført av Ditlev Blom i siste halvdel av 1850-tallet. Det er der vi har hentet inspirasjon til prosjektnavnet Blomkvartalet.

Planområdet er på ca. 6,2 dekar, og leilighetsprosjektet blir utformet som tre blokker på 4 etasjer, bestående av 85 leiligheter. For å skape en åpen og aktiv fasade som bidrar til byrommet og det lokalsentrumet Heimdal sentrum skal være, vil førsteetasjene huse blant annet ca. 2.900 kvm til butikklokaler, hvorav 700 kvm kan benyttes til tjenesteyting, som bank og kafé. Det er videre satt av inntil 5.100 kvm til kontorer. Den nye bebyggelsen vil ha en arkitektonisk utforming hvor det legges vekt på fasader med gode overganger mellom inne og ute, mot uterom, fortau og gater.

Salget av leilighetene er godt i gang, og EiendomsMegler 1 bistår oss i salgsprossen.

 

 

Kontakt oss
Johnny Halvorsen Risvoll
Prosjektleder, Bolig
+47 46 65 08 52