Blomkvartalet

Midt i Heimdal sentrum kommer 85 nye leiligheter snart for salg.
Se prospektet

Fakta

Heimdalsveien 1-3 - 7080 Heimdal

Tomteareal: 6,2 dekar

Blomkvartalet er vår andre utbygging midt i Heimdal sentrum – vis-à-vis vårt nybygde prosjekt Heimdal Atrium.

Utbyggingen forutsetter riving av tre bygg i Heimdalsveien 1-3, det som i dag huser Coop Prix, Rusle og det eldste trehuset som sist hadde Eva Brud som leietaker. Sistnevnte bygg blir av lokalhistorikere sagt å inneholde reminisenser av «Blomgården», oppført av Ditlev Blom i siste halvdel av 1850-tallet. Det er der vi har hentet inspirasjon til prosjektnavnet Blomkvartalet.

Planområdet er på ca. 6,2 dekar, og leilighetsprosjektet blir utformet som tre blokker på 4 etasjer, bestående av 85 leiligheter. For å skape en åpen og aktiv fasade som bidrar til byrommet og det lokalsentrumet Heimdal sentrum skal være, vil førsteetasjene huse blant annet ca. 2.900 kvm til butikklokaler, hvorav 700 kvm kan benyttes til tjenesteyting, som bank og kafé. Det er videre satt av inntil 5.100 kvm til kontorer. Den nye bebyggelsen vil ha en arkitektonisk utforming hvor det legges vekt på fasader med gode overganger mellom inne og ute, mot uterom, fortau og gater.

Salgsstart er planlagt i løpet av høsten 2020, hvor Eiendoms Megler 1 bistår oss i salgsprossen.

 

 

Kontakt oss
Morten Fiskvik
Senior prosjektleder, Bolig
+47 90 61 42 52