Gildheim

Ca. 240 leiligheter beliggende på Gildheim

Fakta

Travbanevegen - 7044 Trondheim

På Gildheim planlegges ca. 240 leiligheter, samt næringsbebyggelse mot Innherredsvegen (RV706). Området grenser mot Travbanen i sør-øst, og ligger meget sentralt til med nærhet til kollektivtransport, flotte turområder på Lade og handelsområder på Leangen/Lade.

Bebyggelsen er planlagt oppført i 8 leilighetsbygg, hvor det vil bli etablert leiligheter i ulike størrelser fra mindre 2-roms til større 4-roms leiligheter.

Planlagt salgsstart er 1. kvartal 2023.

Kontakt oss
Terje Steen
Daglig leder, Trym Bolig AS
+47 93 22 55 99