Ranheim Vestre, leiligheter

220 boliger på Ranheim
Se prospektet

Fakta

Ranheim Vestre - 7054 Ranheim

Reguleringsplanen for gårdsanlegget på Ranheim Vestre ble endelig vedtatt tidlig 2019. Planen omfatter 35 rekkehusenheter og ca. 180 leiligheter fordelt på blokkbebyggelse. Sør-vest for selve gårdsanlegget er det avsatt arealer til næringsformål, mens det nord for gården vil være konsentrert boligbebyggelse og parkområder. På næringsdelen av tomta er det bygd en ny butikk for Nardo Bil, som ble ferdigstilt i august 2020. Her selges bilmerker av typen Jaguar og Land Rover, som dermed vil ha sitt første utsalgssted i Norge.

Den fremtidige boligbebyggelsen vil bli en del av et svært populært boområde på Ranheim, og ligger i et skrånende terreng mot fjorden. Første byggetrinn med rekkehus er lagt ut for salg, og det neste byggetrinnet forberedes med blokkbebyggelse i 2. kvartal 2021.

Kontakt oss
Emma Harborg
Prosjektleder, Bolig
+47 93 82 51 65