Valentinlyst

En særdeles etterlengtet utvidelse av et av Trondheims mest populære boområder.

Fakta

Olav Magnussons veg - 7046 Trondheim

Prosjektet vil bestå av ca. 230 leiligheter, som i all hovedsak planlegges etablert mellom Kong Øysteins veg og eksisterende høyblokker på Valentinlyst.

Salgsstart forventes å finne sted høsten 2020.

Kontakt oss
Christian Eilertsen
Senior prosjektleder, Bolig
+47 40 69 67 13