Anlegg

Trym Anlegg utfører et bredt spekter av anleggstjenester for private og offentlige byggherrer. Avdelingen sysselsetter 70 kompetente og motiverte ansatte, hvorav de aller fleste har fagbrev. Trym er tilknyttet lærlingeordningen, og Trym Anlegg har for tiden seks dyktige lærlinger i arbeid og skolering. De fleste ansatte hos Trym Anlegg har bakgrunn fra entreprenøren Teknobygg, som ble overtatt av Trym i 2014.

Trym Anlegg har spesialkompetanse og spesialutstyr som er verdsatt blant oppdragsgivere innen infrastruktur, samferdsel og VA. I 2019 hadde vi flere spennende oppdrag fra Miljøpakken (Trondheim Kommune) og Bane NOR. Avbildede Leangen Stasjon er ett av mange oppdrag som ble levert i henhold til byggherres forventninger.

Robert Walnum Skjervstad
Daglig leder, Trym Bygg AS og Trym Anlegg AS
+47 41 23 65 68
Roar Bardal
Prosjektsjef, Anlegg
+47 90 51 79 80