Bygg

Trym Bygg utfører alle typer byggeoppdrag for private og offentlige byggherrer. De aller fleste prosjektene er utført som totalentrepriser. For å håndtere våre byggprosjekter, har vi for tiden 24 ansatte funksjonærer på avdelingen, bestående av kompetente og erfarne prosjektledere, anleggsledere, prosjekteringsledere og kalkulasjons-/innkjøpsmedarbeidere. Trym Bygg har egenproduksjon av betong, med ca. 30 ansatte, hvorav de fleste av disse har fagbrev. Trym Bygg er tilknyttet lærlingeordningen og har for tiden fem lærlinger på betongfaget. Organisasjonen i Trym Bygg er overført fra det som tidligere var entreprenøren Teknobygg AS, som ble overtatt av Trym i 2014.

Trym Bygg setter kvalitet og leveransepresisjon høyt. I tett samarbeid med byggherrer og underleverandører investerer vi vår kompetanse, erfaring og motivasjon i å levere i henhold til alle involvertes forventninger. I 2019 overleverte vi blant annet et totalrenovert Rosendal Teater til en tilfreds byggherre.

Robert Walnum Skjervstad
Daglig leder, Trym Bygg AS og Trym Anlegg AS
+47 41 23 65 68