Våre næringsarealer

Trym er en betydelig aktør innen utvikling og forvaltning av næringseiendom i Trondheimsregionen. Utviklingsvirksomheten omfatter tomteerverv, prosjektutvikling, regulering og bygging. Forvaltningsvirksomheten består av drift og utleie av konsernets næringseiendommer, som vi eier alene eller sammen med partnere. Vi er stadig på utkikk etter nye tomter og eiendommer som vi kan utvikle og realisere.

Eiendomsporteføljen vår inneholder alt fra store industrilokaler til mindre boligseksjoner og utviklingseiendommer. Vi er spesielt stolte over å eie landemerket Tyholttårnet.

Hvis du er på utkikk etter noe du ikke finner blant våre ledige arealer, setter vi pris på om du sender oss en leieforespørsel.

Thor-Håvard Brekke
Leder næringseiendom
+47 47 45 66 57