Bolig

Trym setter standarden høyt for hva som er et godt hjem. Vår definisjon av et kvalitetshjem er en smart utnyttet boflate med gjennomtenkte løsninger og høy standard, plassert i et attraktivt og omtenksomt utviklet bomiljø.

Trym-kvaliteten oppnås ved at vi har begge hendene på rattet gjennom med hele prosessen; fra identifisering og kjøp av attraktive tomter, via regulering, arkitektonisk utforming og byggesak, til selve byggingen.

Vi har en betydelig tomteportefølje, og planlegger å ferdigstille mellom 150 og 200 boliger årlig. Vårt bolig-team består av meget kompetente og engasjerte medarbeidere med lang bransjeerfaring.

Velger du en bolig fra Trym, skal du være trygg på at du overtar nøkkelen til et godt hjem.

Terje Steen
Daglig leder, Trym Bolig AS
+47 93 22 55 99
Diana van der Meer
Prosjektutvikler, Bolig
+47 92 82 61 33