Omorganisering av Entreprenørvirksomheten i Trym

Den operative virksomheten i Trym Bygg og Anlegg AS er fisjonert ut i selvstendige selskaper, og opererer nå under navnene Trym Bygg AS, Trym Anlegg AS og Næringsbygg AS. Bakgrunnen for fisjonen er ønsket om å organisere virksomheten i…