Rapport for 3. kvartal 2021

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som kjernemarked. Eiendom er kjernen i Trym, og virksomhetsområdet omfatter både bolig- og næringseiendom. Trym har en klar bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene…