Bygg

Trym Bygg utfører alle typer større byggeoppdrag for private og offentlige byggherrer. De aller fleste prosjektene er utført som totalentrepriser. Trym Bygg sysselsetter over 100 dyktige ansatte, hvorav ca. halvparten er funksjonærer som jobber med prosjektledelse, anleggsledelse, prosjekteringsledelse, kalkulasjon og innkjøp. Trym Bygg har egenproduksjon av betong og tømmer, og sysselsetter over 50 dyktige håndverkere, hvorav de fleste har fagbrev eller er i et lærlingeløp i bedriften.

Trym Bygg setter kvalitet og leveransepresisjon høyt. I tett samarbeid med byggherrer og underleverandører investerer vi vår kompetanse, erfaring og motivasjon i å levere i henhold til alle involvertes forventninger. I 2019 overleverte vi blant annet et totalrenovert Rosendal Teater til en tilfreds byggherre.

Entreprenørselskapet Næringsbygg AS er også en del av Trym-konsernet. Næringsbygg er spesialist på bygging av industribygg, lager, idrettshaller og produksjonslokaler for næringsmiddelindustrien. Se egen hjemmeside for Næringsbygg.